cartoon xxx
adult cartoons
cartoon porn tube

รายชื่อจากเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย admin@KWANK   
ศุกร์, 15 มิถุนายน 2012

ข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จากเขตพื้นที่การศึกษา

Declare_1
  
node กาฬสินธุ์ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2   สพป.เขต 3    สพม.เขต 24
node ขอนแก่น สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 4 สพป.เขต 5 สพม.เขต 25
node ชัยภูมิ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3   สพม.เขต 30
node นครพนม สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพม.เขต 22
node มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
node มหาสารคาม สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3   สพม.เขต 26
node ร้อยเอ็ด สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3   สพม.เขต 27
node เลย สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3   สพม.เขต 19
node สกลนคร สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 32
node หนองคาย สพป.เขต 1 สพป.เขต 2   สพม.เขต 21
node หนองบัวลำภู สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node อุดรธานี สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 4 สพม.เขต 20
node บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ
node ตาก สพป.เขต 2
node นครราชสีมา สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 6-7 
node ปราจีนบุรี สพป.เขต 2
node แม่ฮองสอน สพป.เขต 1
node ยโสธร สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node ศรีสะเกษ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 4 สพม.เขต 28
node สระแก้ว สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node สุรินทร์ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพม.เขต 33
node นนทบุรี สพม.เขต 3
node บุรีรัมย์ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพป.เขต 4 สพม.เขต 32
node สงขลา สพป.เขต 1
node นครสวรรค์ สพป.เขต 2 สพม.เขต 42
node สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
node เพชรบุรี สพม.เขต 10
node ราชบุรี สพป.เขต 2
node เพชรบูรณ์ สพป.เขต 3
node กระบี่ สพป.กระบี่
node กรุงเทพฯ สพป.เขต 1
node กาญจนบุรี สพป.เขต 4
node นครปฐม สพป.เขต 2
node นครศรีธรรมราช สพป.เขต 2 สพป.เขต 3 สพม.เขต 12
node นราธิวาส สพป.เขต 2
node ประจวบฯ สพป.เขต 1 สพป.เขต 2
node อยุธยา สพป.เขต 2
node พิจิตร สพป.เขต 2
node ระนอง สพป.ระนอง
node ระยอง สพป.เขต 1
node ลพบุรี สพป.เขต 2
node สุโขทัย สพป.เขต 1
node สุพรรณบุรี สพป.เขต 3 สพม.เขต 9
node สุราษฎร์ธานี สพป.เขต 3 สพม.เขต 11
node อ่างทอง สพป.อ่างทอง
node อำนาจเจริญ สพป.อำนาจ
node อุตรดิตถ์ สพป.เขต 1
node อุบลราชธานี สพป.เขต 2 สพป.เขต 5 สพม.เขต 29
node ตราด สพป.ตราด
node จันทบรี สพม.เขต 17
node ชุมพร สพป.เขต 1
 
           
 
 
 
 
* 
แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 21 สิงหาคม 2013 )
 
ป้ายโฆษณา